Kennis van klant, markt en kandidaat

Snelle selectie dankzij onze doeltreffende aanpak

Direct contact

Inventarisatie van de behoeftes en sollicitanten

We starten het wervingsproces met een kennismakingsgesprek. Zo leren we uw wensen en behoeftes kennen en we achterhalen de benodigde competenties voor de te vervullen functie. Op basis daarvan stellen we een functieprofiel op welke wij op verschillende platformen en in ons eigen netwerk verspreiden. De binnenkomende reacties verwerken wij. Kandidaten waarvan gelijk al duidelijk is dat zij niet in aanmerking komen, wijzen wij af en met potentiële kandidaten plannen we gesprekken in. 

Tijdens deze gesprekken zetten wij competentiegericht interviewen in. Hierbij vragen we naar het gedrag en voorbeelden uit het verleden om de benodigde competenties te kunnen onderbouwen. Het gedrag uit het verleden is immers de beste voorspeller van het gedrag in de toekomst. Op deze manier krijgen we een objectief beeld van de kandidaten en kunnen we goed inschatten welke personen wel of niet geschikt zijn voor de functie.

 

Presentatie van de kandidaten

De lijst met geschikte kandidaten bespreken we vervolgens uitgebreid met u. Vervolgens plannen wij gesprekken met u en de kandidaten in. Wij bereiden de kandidaten voor op de gesprekken, zodat zij weten wat zij kunnen verwachten en zij zich op de beste manier kunnen voorbereiden op hun gesprek. Wilt u de kandidaten na het gesprek een assessment laten maken? Dan regelen wij dat voor u via een derde partij. Wij zijn voor zowel u als de kandidaten het eerste aanspreekpunt en zorgen voor de begeleiding gedurende het hele proces. Zo voorkomen we onduidelijkheden en kunnen we snel en efficiënt toewerken naar een duurzame match.

 

Aanbod geselecteerde kandidaat

Bent u eruit welke kandidaat u wilt selecteren voor de functie, dan stellen wij de kandidaat hiervan op de hoogte. Wij houden u en de kandidaat op de hoogte over de onderhandelingen, het aanbod en de aanvaarding. Zo zorgen we voor een soepele en tijdige overgang en dat komt het onboarding proces ten goede. Tot het eerste jaar na de start van het contract houden we contact met u en de kandidaat. 

 

Resultaatgerichte aanpak

Met deze doeltreffende werkwijze zorgen we voor een snelle invulling van vacatures. De gemiddelde tijd tussen de start van de werving en invulling van een positie is 10 weken. Voor Interim functies is de gemiddelde tijd zelfs maar 4 dagen. 

Bovendien werkt 95% van de professionals 3 jaar later nog steeds voor hetzelfde bedrijf. De combinatie van ons wervingsproces, uitgebreide ervaring en niche focus leidt dus tot snelle en kwalitatief goed ingevulde Recruitment & Executive Search.