Privacy & Service policy AFF Recruitment & Executive Search

Op deze pagina kun je zetten wat je wilt. Als het gaat om tekst en beelden tenmiste

AFF Recruitment & Executive Search biedt search, advies en interimdiensten aan zoals verder uitgelegd op onze websites (‘diensten’). AFF Recruitment & Executive Search heeft een hoog ambitieniveau waar het gaat om kwaliteit van deze diensten. Een belangrijk onderdeel van deze kwaliteit vormt de bescherming van de privacy en zorgvuldige omgang met (persoons-)gegevens.

Dit Privacy Statement geldt voor kandidaten, klanten, referenten, bezoekers van de AFF Recruitment & Executive Search websites (affrecruitment.nl) en voor personen die zich hebben aangemeld voor informatie die AFF Recruitment & Executive Search periodiek stuurt zoals onze e-mailservice.

Voor dit Privacy Statement is een:

  • klant: een organisatie die AFF Recruitment & Executive Search inschakelt voor het uitvoeren van diensten;
  • kandidaat: een persoon die zich aanmeldt voor onze diensten, een (potentiële) kandidaat voor openstaande of toekomstige vacatures, of een medewerker van een klant;
  • referent: een persoon die een persoonlijk oordeel geeft over een kandidaat.

Waarom en hoe verzamelt AFF Recruitment & Executive Search persoonsgegevens

Voor onze diensten aan klanten en kandidaten is het noodzakelijk om persoonlijke informatie over individuen te verzamelen, bijv. voor het invullen van een vacature van een klant.

Voor bepaalde posities plaatst AFF Recruitment & Executive Search een advertentie waarop een kandidaat zelf kan reageren. Het kan ook zijn dat AFF Recruitment & Executive Search kandidaten, maar ook referenten persoonlijk benadert via telefoon, e-mail of op kantoor. Op dat moment wordt een kandidaat of referent geïnformeerd dat zijn persoonlijke informatie verwerkt kan worden. Dit Privacy Statement wordt dan ook verstrekt.

AFF Recruitment & Executive Search verwerkt ook persoonlijke informatie voor het doen van onderzoek naar bedrijfssectoren of marktsegmenten, vaak op verzoek van een klant. Met dergelijk onderzoek krijgt AFF Recruitment & Executive Search inzicht in doelgroepen en de personen die daarin werkzaam zijn. Zulk onderzoek helpt klanten met het zoeken naar geschikte kandidaten.

Het type werk brengt met zich mee dat AFF Recruitment & Executive Search op basis van vertrouwelijkheid persoonlijke informatie verwerkt en soms moet werken zonder dat de betrokken persoon hiervan op de hoogte is. Denk aan een zoekopdracht voor een klant die nog niet bekend mag worden. Wanneer het niet mogelijk of redelijkerwijs haalbaar is om een betrokken persoon direct te benaderen, verwerkt AFF Recruitment & Executive Search persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang. Waar mogelijk vraagt AFF Recruitment & Executive Search toestemming zoals hierna verder uitgelegd.

Wat voor persoonsgegevens gebruikt AFF Recruitment & Executive Search klant:

AFF Recruitment & Executive Search gebruikt bedrijfs- en contactinformatie zoals naam, e-mail, functie, telefoonnummer. Daarnaast gebruikt AFF Recruitment & Executive Search ook informatie die een klant verschaft zoals bijv. gespreksverslagen met de klant over vacatures en kandidaten.

kandidaat:

Indien een kandidaat zich online of na persoonlijk contact inschrijft in het kandidatensysteem voor een openstaande of toekomstige positie dan verzamelt AFF Recruitment & Executive Search naam, adres, woonplaats, e-mail, telefoonnummer, functie, en indien van toepassing, cv en motivatiebrief.

Voor zoekopdrachten en marktonderzoek verwerkt AFF Recruitment & Executive Search ook persoonlijke informatie uit openbare bronnen (bijv. Kamer van Koophandel, online publicaties) maar er worden geen persoonsgegevens uit databases van derde partijen gebruikt.

referent:

AFF Recruitment & Executive Search vraagt naam, e-mailadres en telefoonnummer van een referent, en daarnaast de persoonlijke mening over de geschiktheid van een kandidaat voor een openstaande positie.

Gebruik van persoonsgegevens

AFF Recruitment & Executive Search verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- klanten:

Klantinformatie wordt gebruikt voor het uitvoeren van de overeenkomst met AFF Recruitment & Executive Search en de gerechtvaardigde belangen van AFF Recruitment & Executive Search zoals relatiebeheer en marketing.

kandidaten:

  • Invullen van vacatures, waar AFF Recruitment & Executive Search in opdracht handelt van een klant. Als een kandidaat reageert op een openstaande positie kan AFF Recruitment & Executive Search persoonsgegevens doorsturen naar de klant;
  • Matchen van kandidaten met toekomstige vacatures. AFF Recruitment & Executive Search houdt persoonlijke informatie in het kandidatensysteem (in portefeuille) om de geschiktheid van een kandidaat te kunnen beoordelen voor een toekomstige positie die AFF Recruitment & Executive Search gaat invullen;
  • Uitvoeren van een (vertrouwelijke) zoekopdracht voor een klant. In die gevallen doet AFF Recruitment & Executive Search een preselectie en deelt dan een beperkte set persoonsgegevens van een kandidaat met de klant. Als de klant geïnteresseerd blijkt, zal AFF Recruitment & Executive Search contact opnemen met de kandidaat voor overleg. Indien dit overleg leidt tot een uitnodiging voor een interview, zal AFF Recruitment & Executive Search de overige relevante persoonlijke informatie delen met de klant;
  • Voor onderzoek dat een klant wil laten uitvoeren. AFF Recruitment & Executive Search kan hiervoor een beperkte set persoonlijke informatie gebruiken, zoals bijv. functie en sector;
  • Voor het analyseren of verbeteren van onze diensten, bijv. het verzoek om een online enquête in te vullen.

Let op, AFF Recruitment & Executive Search is niet verantwoordelijk voor gebruik van persoonlijke informatie van kandidaten door klanten.

- referent:

Om de geschiktheid van een kandidaat beter te kunnen beoordelen, gebruikt AFF Recruitment & Executive Search voor het uitvoeren van de diensten in sommige gevallen informatie over en van de referent.

Assessment en coaching

Een klant kan vragen om coaching of assessment van een kandidaat. In dat geval verwerkt AFF Recruitment & Executive Search persoonlijke informatie van een kandidaat voor het gerechtvaardigd belang van de klant, of in opdracht en volgens de instructies van de klant. Indien zulke coaching of assessments psychologisch onderzoek en resultaten omvatten en AFF Recruitment & Executive Search niet in opdracht van de klant deze diensten uitvoert, wordt om uitdrukkelijke toestemming gevraagd.

E-mailservice en communicatie

Wanneer een bezoeker, klant of kandidaat zich aanmeldt voor onze e-mailservice of andere online communicatie, verwerken wij naam en e-mailadres.

Afmelden voor deze berichten kan altijd door te klikken op de knop afmelden in elk bericht.

Rechten: inzage, correctie, dataportabiliteit, bezwaar, verwijdering en klachten

Een kandidaat, klant of referent is niet verplicht om persoonlijke informatie te geven aan AFF Recruitment & Executive Search. Dit kan wel betekenen dat AFF Recruitment & Executive Search de diensten niet kan uitvoeren.

Toestemming die gegeven wordt, kan op elk moment worden ingetrokken. Ook kan AFF Recruitment & Executive Search gevraagd worden te stoppen met het verwerken van persoonsgegevens. Een kandidaat, klant of referent mag altijd weten welke persoonlijke informatie AFF Recruitment & Executive Search bewaart. Hij kan om inzage vragen en eventuele onjuistheden aangeven, wijzigingen voorstellen, verzoeken om dataportabiliteit van gegevens, bezwaar aantekenen tegen verwerking door AFF Recruitment & Executive Search of verwijdering van gegevens vragen. Daartoe kan een verzoek worden ingediend via timo.desmet@affrecruitment.nl. Een verzoek wordt binnen 4 weken behandeld.

Eventuele klachten over hoe AFF Recruitment & Executive Search persoonlijke informatie gebruikt, kunnen ook naar dit adres gestuurd worden. Mocht een klacht niet naar tevredenheid zijn afgehandeld, dan kan de Autoriteit Persoonsgegevens benaderd worden via deze link.

Opslag en beveiliging

Persoonlijke informatie wordt opgeslagen met verschillende applicaties die AFF Recruitment & Executive Search bedrijfsmatig gebruikt. Deze data wordt opgeslagen binnen de EU en Groot Brittanie. De applicaties van AFF Recruitment & Executive Search worden beveiligd door middel van technische en organisatorische maatregelen om de persoonlijke informatie van kandidaten zo goed als mogelijk te beschermen tegen verlies of onbedoeld gebruik.

Derde partijen

AFF Recruitment & Executive Search schakelt voor haar dienstverlening in sommige gevallen externe dienstverleners in die persoonlijke informatie van kandidaten en klanten ontvangen. Denk aan externe leveranciers van AFF Recruitment & Executive Search voor bijv. kantoorautomatisering, opslag, e-mail en telefoniediensten. Deze externe partijen mogen contractueel de persoonlijke informatie alleen gebruiken voor die reden, ze moeten die geheimhouden en het is ze niet toegestaan persoonlijke informatie zelfstandig te gebruiken of door te geven.

Algemeen/website

AFF Recruitment & Executive Search blijft graag op de hoogte van het aantal website bezoekers. Daarbij is de identiteit van de bezoekers niet van belang. Er wordt daarom geen specifieke, tot personen herleidbare, informatie opgeslagen of bewaard. Wel wordt bepaalde informatie geanonimiseerd bijgehouden en bewaard: het aantal bezoekers, welk deel van de site (het meest) wordt bezocht, het tijdstip van de bezoeken, het land van waaruit de site wordt bezocht en algemene informatie over de software waarmee de bezoeker werkt. Daarvoor gebruiken de sites van AFF Recruitment & Executive Search cookies. Lees hier wat cookies zijn en hoe AFF Recruitment & Executive Search cookies gebruikt.

Wijzigingen

AFF Recruitment & Executive Search kan dit Privacy Statement periodiek wijzigen. AFF Recruitment & Executive Search spant zich in om klanten, kandidaten en referenten hierover te informeren.

Dit Privacy Statement is afgegeven door:

AFF Recruitment & Executive Search BV
Snoek 25
1261 PA Blaricum

Cookies

Om deze site aan te bieden maken we gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door de browser op de harde schrijf van je computer wordt opgeslagen.

Het gebruik van cookies is van groot belang voor het goed laten draaien van onze website, maar ook cookies waarvan je niet direct het effect ziet (zoals Google Analytics) zijn zeer belangrijk. Zonder anonieme input van bezoekers hebben wij geen beeld van het gebruik van de website en hoe we hem kunnen verbeteren.

De ‘tracking cookies’, die worden geplaatst voor voor analytische doeleinden of advertenties, zijn zogenaamde ‘third party cookies’. Deze cookies worden niet door ons zelf geplaatst, maar door derde partijen. Om deze reden kunnen wij hier geen verantwoording voor nemen.

Wil je niet dat er cookies worden geplaatst? Dan kun je cookies eenvoudig uitzetten via je browser. Hoe je dit moet doen kun je vinden op de website van de Consumentenbond.

Overzicht van gebruikte cookies

Hieronder wordt beschreven welke cookies AFF Recruitment & Executive Search zelf plaatst en van welke third-party cookies gebruik wordt gemaakt.

Google Analytics

Via Google Analytics worden op onze site geanonimiseerd gegevens over het surfgedrag verzameld. Zo kunnen wij zien hoe bezoekers zoals jij de website gebruiken. Wij gebruiken deze informatie om gefundeerde beslissingen te nemen over de inrichting onze website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. De verkregen informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google verstrekt deze informatie ook aan adverteerders om inzicht in de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Wil je niet dat je klikgedrag wordt bijgehouden? Dan kan je via de website van Google een browser plugin downloaden die dit voorkomt. Deze instelling geldt dan voor alle websites die je bezoekt. Je kunt de browserplugin hier downloaden.