Category Archives: Algemeen

12/08

Algemene Voorwaarden AFF Recruitment & Executive Search

[row][span6]ALGEMENE VOORWAARDEN T.A.V. WERVING- EN SELECTIEWERKZAAMHEDEN VAN AFF RECRUITMENT & EXECUTIVE SEARCH Artikel 1 - Definities AFF Recruitment & Executive Search: AFF Recruitment & Executive Search   gevestigd te Amsterdam. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met AFF Recruitment & Executive Search   een overeenkomst van opdracht is aangegaan. Overeenkomst: de tussen opdrachtgever en AFF Recruitment & Executive…
Lees verder
12/08

Privacy & Service beleid AFF Recruitment & Executive Search

[row][span6]Privacy & Service beleid AFF Recruitment & Executive Search AFF Recruitment & Executive Search biedt search, advies en interimdiensten aan zoals verder uitgelegd op onze websites (‘diensten’). AFF Recruitment & Executive Search heeft een hoog ambitieniveau waar het gaat om kwaliteit van deze diensten. Een belangrijk onderdeel van deze kwaliteit vormt de bescherming van de…
Lees verder