Category Archives: Algemeen

12/08

Algemene Voorwaarden AFF Recruitment & Executive Search

[mp_row] [mp_span col="12"] [row][span6] ALGEMENE VOORWAARDEN T.A.V. WERVING- EN SELECTIEWERKZAAMHEDEN VAN AFF RECRUITMENT & EXECUTIVE SEARCH B.V. Artikel 1 - Definities AFF Recruitment & Executive Search B.V.: AFF Recruitment & Executive Search B.V. gevestigd te Blaricum. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met AFF Recruitment & Executive Search B.V.  een overeenkomst van opdracht is aangegaan. Overeenkomst: de…
Lees verder
12/08

Privacy & Service beleid AFF Recruitment & Executive Search

[row][span6]Privacy & Service beleid AFF Recruitment & Executive Search AFF Recruitment & Executive Search biedt search, advies en interimdiensten aan zoals verder uitgelegd op onze websites (‘diensten’). AFF Recruitment & Executive Search heeft een hoog ambitieniveau waar het gaat om kwaliteit van deze diensten. Een belangrijk onderdeel van deze kwaliteit vormt de bescherming van de…
Lees verder